Ruja, karviu stebejimas, agroinfo
Fermų įranga Reprodukcijos valdymas

Šviežiapienės karvės ir gyvulio stresas

Pradžia 1 dalis “Dirbtinis intelektas karvių stebėjime
2 dalis „Kaip efektyviai sekti karvių ir telyčių rujas
3 dalis “Bandos sveikata. Kaip laiku pastebėti susirgimus”

Tęsiame straipsnių ciklą apie karvių ir telyčių stebėjimą.

SCR Allflex sukūrė modernų karvių stebėjimo sprendimą, teikiantį informaciją apie atskirų karvių ar jų grupių reprodukcinę, sveikatos, mitybos būklę. Sistemą sudaro davikliai ant kaklo ir antenos, kurios jungiasi prie interneto. Šis modernus produktas yra nuolat vystomas, sistemai nėra metinio mokesčio. Sistema gali stebėti karves, telyčias, veršelius.

Viena iš funkcijų – ši stebėjimo sistema atskirai teikia šviežiapienių karvių ir gyvulio streso bei gyvulių, kuriuos reikia patikrinti, ataskaitas.

Šviežiapienių karvių ataskaita pateikia duomenis apie visų apsiveršiavusių karvių iki 30 laktacijos dienos atrajojimą, sveikatingumo indeksą ir buvusį stresą. Šviežiapienių karvių grafikas: parodo atrajojimo, ėdamumo ir aktyvumo tendencijas, kad būtų galima stebėti karvės atsigavimą po apsiveršiavimo per pirmuosius laktacijos mėnesius.

Streso ataskaita pateikia karvių prieš veršiavimąsi, po veršiavimosi ar bendro pobūdžio stresą, kuris identifikuojamas dėl sutrikusio atrajojimo ar ėdimo ilgesnį laiką. Streso grafikas: parodo valandinį atrajojimą ir ėdimą, taip pat pažymi, kuriuo metu buvo problema.

Gyvulių patikrinimo ataskaita – sujungia daugelio ataskaitų duomenis, kuriuos galima pasirinkti atsižvelgiantį į ūkio poreikius. Ataskaitoje nurodomis priežastys, dėl kurios galvijas įtrauktas į ataskaitą.

Kaip veikia elektroninė karvių ir telyčių stebėjimo sistema ?

Karvėms ar telyčioms uždedami ant kaklo arba įsegami į ausis stebėjimo davikliai, kurie registruoja galvijo judėjimą, atrajojimą, kvėpavimą, ėdimo, gėrimo, gulėjimo trukmę, rujas. Davikliai duomenis per specialią anteną siunčia į duomenų registravimo bloką. O šis, savo ruožtu, siunčia pranešimus į mobilius telefonus.

Gausite informaciją realiu laiku apie rujojančius galvijus, apie sutrikusią gyvulių grupių savijautą dėl šėrimo pasikeitimo, karščio streso, apie sunkų arba užsitęsusį karvių veršiavimąsį. Tai leidžia optimizuoti veiklos produktyvumą, kad ji būtų tvaresnė ir pelningesnė. Pranešimai pagal nustatymus siunčiami: veterinarijos gydytojui, fermos vadovui, gyvulių savininkui, sėklintojui, konsultantui.

Susisiekite su specialistu Mindaugu Eidukaičiu tel.: 8 628 21289, el.p. mindaugas@agroinfo.lt

Daugiau naudingų straipsnių:

“Bandos sveikata. Kaip laiku pastebėti susirgimus”
Kaip efektyviai sekti karvių ir telyčių rujas
Dirbtinis intelektas karvių stebėjime
„Savalaikis karvių sėklinimas vis dar svarbi tema pieno ūkiuose“
Šiuolaikinų fermų įranga yra ne tik melžimo aikštelės ir mešlo skreperiai
Galvijų laikymas tvarte per karščius. 5 esminai patarimai kaip sumažinti karščio streso poveikį
Rujų ir sveikatingumo stebėjimo sistemos. Įrangos kiekis ir funkcionalumas pagal ūkio dydį ir poreikius
“Karve neatrajoja. Kuo tai pavojinga?”

Fermų įranga: Karvių guoliavietės; Spenių plovimo sistema; Karvių sveikatingumo stebėjimo įranga.

Daugiau naudingos informacijos: Apie veršelių auginimą, Reprodukciją, Fermų Įrangą.

Susiję straipsniai