ruju ir sveikatingumo stebejimo sistema
Reprodukcijos valdymas

Rujų ir sveikatingumo stebėjimo sistemos. Įrangos kiekis ir funkcionalumas pagal ūkio dydį ir poreikius

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas – galimybė įdiegti ūkyje elektroninį karvių, telyčių, veršelių stebėjimą apskritą parą. Šio stebėjimo tikslas – išaiškinti rujas, sergančius gyvulius, sunkius veršiavimosi atvejus, karščio stresą, sutrikusį atrajojimą.

Kokie galimi stebėjimo pasirinkimai?

  1. Stebėti tik šviežiapienes karves. Tokiu atveju ūkiui reikia įsigyti tiek daviklių, kad jų užtektų 30% laikomų karvių. Tokio stebėjimo privalumai: tiek daviklių pakanka optimaliam rujų stebėjimui, stebima labiausiai pažeidžiamos (šviežiapienių) karvių grupės savijauta. Trūkumai: nestebimos kitos gyvulių grupės. Reikia nuolat nuiminėti daviklius nuo veršingų karvių ir perkelti juos ant apsiveršiavusių.
Ūkis 100 karvių / ĮrangaKiekis
Davikliai30
Antena1

2. Stebėti tik šviežiapienes ir užtrūkusias karves. Tokiu atveju ūkiui reikia įsigyti tiek daviklių, kad jų užtektų 50% laikomų karvių. Tokio stebėjimo privalumai: greta pirmame punkte paminėtų privalumų, stebima užtrūkusių karvių grupė, veršiavimasis. Trūkumai: nestebimos kitos gyvulių grupės. Reikia nuolat nuiminėti daviklius nuo veršingų karvių ir perkelti juos ant užtrūkintų.

Ūkis 100 karvių / ĮrangaKiekis
Davikliai50
Antena1

3. Stebėti visas karves. Tokiu atveju ūkiui reikia įsigyti tiek daviklių, kad jų užtektų 100% laikomų karvių. Tokio stebėjimo privalumai: stebimos visos ūkio karvės, nereikia nuimti ir uždėti daviklių, kiekviena karvė įgyja savo individualų pastovų daviklį. Trūkumai: nestebimos kitos gyvulių grupės (telyčios ir veršeliai).

Ūkis 100 karvių / ĮrangaKiekis
Davikliai100
Antena1

4. Stebėti visas karves ir telyčių rujas. Tokiu atveju ūkiui reikia įsigyti tiek daviklių, kad jų užtektų 100% laikomų karvių ir sėklinamų telyčių grupei, maždaug 30% daviklių daugiau negu reikia karvėms. Tokio stebėjimo privalumai: stebimos visos ūkio karvės, nereikia nuimti ir uždėti daviklių, stebimos telyčių rujos sėklinamų telyčių grupėje. Veršingoms telyčioms davikliai nuimami ir vėl uždedami likus mėnesiui iki veršiavimosi. Trūkumai – nestebimi veršeliai.

Ūkis 100 karvių / ĮrangaKiekis
Davikliai130
Antena (pagal pastatų išdėstymą gali prireikti antros antenos)2

5. Stebėti visas karves, telyčių rujas ir žindamus veršelius. Tokiu atveju ūkiui reikia įsigyti tiek daviklių, kad jų užtektų 100% laikomų karvių ir sėklinamų telyčių grupei, maždaug 30% daviklių daugiau negu reikia karvėms ir apie 20% daviklių veršeliams. Tokio stebėjimo privalumai: stebimos visos ūkio karvės, nereikia nuimti ir uždėti daviklių, stebimos telyčių rujos sėklinamų telyčių grupėje. Veršingoms telyčioms davikliai nuimami ir vėl uždedami likus mėnesiui iki veršiavimosi. Trūkumai – nėra.

Ūkis 100 karvių / ĮrangaKiekis
Davikliai karvių / davikliai veršelių130 /20
Antena (pagal pastatų išdėstymą gali prireikti antros antenos)2

Gaukite konkrečius paskaičiavimus jūsų ūkiui

Paskaičiavimai preliminarūs. Paremti 100 karvių bandos poreikiu. Bandai didėjant įvyks konkretinimas, tačiau apytikriai įrangos kiekį galite numatyti padauginę skaičius pateiktus lentelėse iš rodiklio atitinkančio jūsų bandos dydį. Pvz.: tarkime jūs laikote 230 karvių ir norite įdiegti 5 punkte aprašytą stebėjimą – Stebėti visas karves, telyčių rujas ir žindamus veršelius. Jūsų ūkiui reikės 276 (120×2,3) daviklių karvėms ir telyčioms ir 46 (20×2,3) daviklių veršeliams. Vienos arba dviejų antenų, priklausomai nuo tvartų išsidėstymo.

Dėl tikslaus įrangos kiekio paskaičiavimo, investicijų poreikio, pasitarimo, kokias funkcijas patikėti elektroninei stebėjimo sistemai susisiekite su specialistu:

 Mindaugu Eidukaičiu tel.: 8 628 21289, el.p. mindaugas@agroinfo.lt

Pasinaudokite galimybe, kurią suteikia programa – Parama investicijoms į žemės ūkio valdas ir instaliuokite ūkyje gyvulių stebėjimo sistemą. Ji ištikimai tarnaus jums 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Siųs pranešimus apie rujojančius gyvulius, apie gyvulių sveikatos rizikas, įspės apie karščio stresą ir kitas negandas. Sudarys jums sąlygas laiku pastebėti tiek pavienių gyvulių, tiek gyvulių grupių ar visos bandos problemas ir laiku imtis priemonių, kad užkirsti kelią nuostoliams.

Susiję straipsniai