Rujų ir sveikatingumo stebėjimo sistemos

Rujų ir sveikatingumo stebėjimo sistemos skirtos karvių ir telyčių stebėjimui visą parą, realiu laiku. Sistema turi galimybę stebėti karvių kvėpavimą (ir lekavimą), aktyvumą ir atrajojimą. Karvėms ant kaklo uždedami specialūs davikliai. Kiekvienas gyvulys įgyja savo asmeninį daviklį, kuris 24 val per parą ir 7 dienas per savaitę registruos karvės judėjimą, atrajojimą, kvėpavimą, ėdimo, gėrimo, gulėjimo trukmę. Daviklis duomenis per specialią tvarte iškabintą anteną siųs į fermos kompiuterį arba specialų duomenų registravimo bloką.

Iš šios laikmenos bus siunčiami pranešimai apie sergančius, rujojančius, apie sutrikusią gyvulių grupių savijautą dėl šėrimo pasikeitimo, karščio streso, apie sunkų arba užsitęsusį karvių veršiavimąsį. Pranešimai pagal nustatymus galės būti siunčiami: veterinarijos gydytojui, fermos vadovui, gyvulių sąvininkui, sėklintojui, konsultantui.

Ar tinka stebėjimui pririštų karvių tvartuose?

Taip. Viena, o gal net ir vienintelė sistema tinkanti pririštų karvių rujų ir sveikatingumo stebėjimui yra sistema – HealhyCow24. Ši elektroninės rujų ir sveikatingumo stebėjimo sistemos versija yra skirta pririštų karvių stebėjimui. Sekami tie patys parametrai: aktyvumas, atrajojimas, kvėpavimas, ėdimo, gėrimo, gulėjimo laikas. Tiksliai nustatomas karščio streso poveikis tiek palaidiems, tiek ir pririštiems gyvuliams.