bandos valdymas, fermu statyba, pieno ukis, agroinfo
Fermų įranga Reprodukcijos valdymas

Planuodami fermų statybą nepamirškime ir plika akim nematomų dalykų

Fermų statyba yra labai svarbus momentas verslo vystymo procese. Svarbus, bet toli gražu ne vienintelis, lemiantis verslo sėkmę. Valdymas yra raktinis žodis kada kalba eina apie verslą. Žmonių, procesų, resursų, informacijos ir kitų dalykų valdymas yra verslo kasdienybė.

Su karvėmis susijusios informacijos valdymas

Karvė gyvena ciklišką gyvenimą. Jos būsenos nuolat kinta. Šviežiapienė; sėklinama; sėklinta, bet dar nežinoma ar veršinga; veršinga; neveršinga; užtrūkusi. Nuo veršiavimosi iki veršiavimosi karvė praeina visas šias būsenas. Kartais ji būna serganti. Galiausiai tampa brokuotina.

Tas pats pasakytina apie veršelius ir telyčias, kurie tai pat juda iš vienos būsenos į kitą. Mūsų tikslas yra tą judėjimą optimaliai suvaldyti. Kiekvienas gyvulio gyvenimo laikotarpis (būsena) iškelia bandos valdytojui skirtingas užduotis.

Skirtingus darbus reikia atlikti šviežiapienių ir užtrūkusių karvių grupėse. Darbuotojo, kuris organizuoja visas bandoje vykstančias procedūras: sėklinimą, rujų stebėjimą ir sinchronizaciją, gydymą, veršiavimąsi, užtrūkinimą, veršingumo tyrimą ir kt. užduotis yra kiekvienai karvei atlikti teisingas procedūras viso ciklo metu.

Turi būti kaupiami duomenys apie visus gyvulio gyvenimo įvykius. Su tuo susijusios informacijos taip pat susidaro labai daug. Bandos valdytojo tikslas – nuolat dirbti su informacija, remiantis ja priiminėti sprendimus ir realizuoti sprendimų įgyvendinimą su gyvuliais. Bandos valdymo sąvoka apima visus sprendimus ir veiksmus, atliekamus su gyvuliu, nuo jo atėjimo į bandą iki paskutinės jo gyvenimo bandoje dienos.

Kokie požymiai atskiria gerai ir blogai valdomas bandas?

Rodiklių sekimas. Gerai valdomoje bandoje bandos valdytojas yra nusistatęs ir žino pagrindinius bandos rodiklius (5-10).

Informacijos valdymo instrumentas. Gerai valdomoje bandoje bandos valdytojas dirba su bandos valdymo programa.

Protokolai/instrukcijos. Gerai valdomoje bandoje visi darbai atliekami standartizuotai, vadovaujantis nustatytomis instrukcijomis. Pvz. veršingumas nustatomas kiekvieną ketvirtadienį visoms karvėms ir telyčioms, kurioms po sėklinimo praėjo 32 dienos.

Reikalavimai gyvulių kokybei. Gerai valdomoje bandoje nustatytos ribos, kurias turi atitikti gyvuliai, kad jie būtų paliekami bandoje. Pvz. sėklinimas vykdomas iki 200 laktacijos dienos. Nepavykus pasiekti veršingumo, karvė nebesėklinama.

Gerai valdomoje bandoje aiškios procedūros su gyvuliais. Visi gyvuliai patenka į darbų sąrašus ir visos numatytos procedūros atliekamos laiku. Pvz. iki 100 –tosios laktacijos dienos yra atliekamas pirmas sėklinimas.

Gerai valdomoje bandoje pastovus darbų ritmas. Darbai vyksta nustatytu laiku. Tam tikrą savaitės dieną, tam tikromis valandomis. 

Gerai valdomoje bandoje darbuotojai apmokyti. Aprūpinti priemonėmis. Priskirtos užduotys, žino grafikus. Kontroliuojami.

Blogai valdomoje bandoje. Rodikliai nenustatyti, nesekami. Pasitenkinama vienu, kitu atsitiktinai pasirinktu, mažai informatyviu parametru. Pvz. sėklinimo indeksas. Nėra arba nesinaudojama bandos valdymo programa. Karvių brokavimo ribos nenustatomos, priimami kiekvienu atveju individualūs brokavimo sprendimai. Pvz. karvė sėklinama 400 laktacijos dieną, nes “praeitą laktaciją buvo labai gera karvytė…” Gyvuliai “pasimeta”, “pasimiršta”. Pradėtos vykdyti procedūros neužbaigiamos. Pvz. pradėjus rujos sinchronizavimo protokolą, jis neužbaigiamas. Darbai vykdomi chaotiškai. Tada, kai “prisikaupia” arba “kai yra laiko”.

Tokio ūkio savininkas ateina į situaciją – „Lyg ir viską darau teisingai. Fermos gerai įrengtos, karvės yra, žmonės yra, pašarai yra.“ O kur uždarbis?

Kad nepasmerkti naujai statomų fermų aukščiau aprašytoms problemoms, kuo anksčiau pradėkite galvoti apie instrumentus, kuriais valdysite bandą.

Bandos valdymo programa – pagrindinis bandos valdytojo instrumentas

Bandos valdymo programoje sukaupti visi duomenys apie bandoje esamus ir buvusius gyvulius. Bandos valdytojas kreipiasi į bandos valdymo programą pasirengdamas kiekvienam bandoje atliekamam darbui. pvz. reikia tirti veršingumą. Vienu paspaudimu iš programos išimamas karvių ir telyčių sąrašas, kurioms šiuo metu reikia ištirti veršingumą. Tas pats vyksta ruošiantis kitiems darbams: sėklinimui, vakcinacijoms, užtrūkinimui, brokavimui ir kt.

Analizuodamas bandos rodiklius bandos valdytojas taip pat neapsieina be bandos valdymo programos. Profesionaliose bandos valdymo programose yra paruoštos svarbios ataskaitos, kuriose galima bet kuriuo metu matyti pagrindinius bandos parametrus, pagrindines problemas, kurias reikia spręsti. Programa pati siunčia pavojaus signalus, jeigu nėra atliktas koks nors darbas arba nesuvesti / klaidingai suvesti duomenys. Bandos valdymo programa yra niekuo nekompensuojamas pagalbininkas bandos valdytojui.

Kainos negąsdinančios

Investicija į bandos valdymo programą yra nedidelė. Nesiekia penkių tūkstančių nedideliems ir vidutinio dydžio ūkiams ir nesiekia dešimties tūkstančių daug karvių laikantiems ūkiams, kur programa naudosis keletas žmonių vienu metu.

Suteikia daug galimybių

Nebereikia perrašinėti karvių duomenų į žurnalus. Su bandos valdymo programa dirbti yra nesudėtinga. Kiekvienas žmogus, valdantis mobilų telefoną, gebės.

Maža klaidų tikimybė. Programa pati seka, kad įrašai būtų logiški. Pvz. bandant įvesti apsiveršiavimą praėjus tik tarkim 4 mėn. po sėklinimo, pasiūlo įvesti abortą arba, jeigu veršelis yra gyvas, patikslinti sėklinimo datą ir panašiai. Netyčinio ištrynimo atveju lieka visi istoriniai įrašai, kurie padės atstatyti “sugadintą” duomenį.

Duomenų apsauga nuo praradimo. Nieko nepataisomo neįvyks, net jeigu suges kompiuteris, nes nuolat yra daroma duomenų kopija išoriniame serveryje.

Išlaidos susijusios su bandos valdymo programos įsigijimu yra vienos iš mažiausių investicijų lyginant su kitais fermos ilgalaikiais įsigijimais. Mažiausios investicijos, duodančios bene didžiausią efektą. Kiekviename ūkyje, jeigu dar neįdarbinta bandos valdymo programa, tai ji galėtų būti svarstoma, kaip pirmoji šio laikotarpio investicija. Įdiegus bandos valdymo programą, peržengiamas technologinis slenkstis bandos valdyme, prilygstantis interneto ar mobilaus telefono atsiradimui žmogaus gyvenime.

Daugiau naudingų straipsnių:

Bandos valdymo programa. Nepagrįstos baimės, kurios riboja ūkio galimybes
Bandos valdymo programa – investicija, kuri atsiperka akimirksniu
Bandos valdymas. Kodėl tai svarbu?
Pieno ūkis. Kaip gauti finansinę naudą iš bandos informacijos?

Susisiekite su specialistu Mindaugu Eidukaičiu tel.: 8 628 21289, el.p. mindaugas@agroinfo.lt

Fermų įranga: Karvių guoliavietės; Spenių plovimo sistema; Karvių sveikatingumo stebėjimo įranga; Ultragarso aparatas.

Daugiau naudingos informacijos: Apie veršelių auginimą, Reprodukciją, Fermų Įrangą.

Susiję straipsniai