agroinfo, bandos valdymas, pieno ukis, zemes ukis
Reprodukcijos valdymas

Bandos valdymas. Kodėl tai svarbu?

Kas yra tas mistinis terminas – Bandos Valdymas?

Karvė gyvena ciklišką gyvenimą. Jos būsenos nuolat kinta. Šviežiapienė; sėklinama; sėklinta, bet dar nežinoma ar veršinga; veršinga; neveršinga; užtrūkusi; serganti; brokuotina…

Tas pats pasakytina apie veršelius ir telyčias. Jų būsenų priskaičiuotume mažiau, tačiau, faktas yra tas, kad gyvuliai nuolat juda iš būsenos į būseną, o mūsų tikslas yra tą judėjimą optimaliai suvaldyti. Kiekvienas gyvulio gyvenimo laikotarpis (būsena) iškelia bandos valdytojui skirtingas užduotis.

Skirtingi darbai pasitinka šviežiapienų ir užtrūkusių karvių grupėse. Darbuotojo, kuris organizuoja visas bandoje vykstančias procedūras: sėklinimą, rujų stebėjimą ir sinchronizaciją, gydymą, veršiavimąsi, užtrūkinimą, veršingumo tyrimą ir kt. akys nuolat nukreiptos į informaciją apie kiekvieną karvę.

Nes kaip sakoma… karvei ant kaktos nėra parašyta… bet kažkur parašyta turi būti. Turi būti parašyta viskas apie visus gyvulio gyvenimo įvykius. O gyvulių bandoje yra daug ir įvykių kiekvieno jų gyvenime taip pat daug. Su tuo susijusios informacijos taip pat pasidaro labai daug.

Bandos valdytojo tikslas – nuolat dirbti su ta daugybe informacijos, remiantis ja priiminėti sprendimus ir realizuoti tų sprendimų įgyvendinimą su gyvuliais. Bandos valdymo sąvoka apima visus sprendimus ir veiksmus, atliekamus su gyvuliu, nuo jo atėjimo į bandą iki paskutinės jo gyvenimo bandoje dienos.

Keletas gerai ir blogai valdomų bandų požymių

Sekami rodikliai

Gerai valdoma banda: bandos valdytojas yra nusistatęs ir žino pagrindinius bandos rodiklius (5-10).

Blogai valdoma banda: rodikliai nenustatyti, nesekami. Pasitenkinama vienu, kitu atsitiktinai pasirinktu, mažai informatyviu parametru. Pvz. Sėklinimo indeksas.

Informacijos valdymas

Gerai valdoma banda: įdiegta bandos valdymo programa.

Blogai valdoma banda: nėra arba nesinaudojama bandos valdymo programa.

Protokolai/instrukcijos

Gerai valdoma banda: visi darbai atliekami standartizuotai, vadovaujantis nustatytomis instrukcijomis. Pvz. Veršingumas nustatomas kiekvieną ketvirtadienį visoms karvėms ir telyčioms, kurioms po sėklinimo praėjo 32 dienos.

Blogai valdoma banda: darbai atliekami chaotiškai, dažnai keičiama darbų atlikimo eiga ir kokybė.  Pvz. Veršingumas nustatomas tada, kai veterinaras turės laiko, bet jeigu nebus kas padeda, tai kitą kartą. 

Reikalavimai gyvulių kokybei

Gerai valdoma banda: nustatytos ribos, kurias turi atitikti gyvuliai, kad jie būtų paliekami bandoje. Pvz. Sėklinimas vykdomas iki 200 laktacijos dienos. Nepavykus pasiekti veršingumo, karvė nebesėklinama.

Blogai valdoma banda: ribos nenustatomos, priimami kiekvienu atveju individualūs sprendimai. Pvz. Karvė sėklinama 400 laktacijos dieną, nes “praeitą laktaciją buvo labai gera karvytė…”

Procedūros su gyvuliais

Gerai valdoma banda: visi gyvuliai patenka į darbų sąrašus ir visos numatytos procedūros atliekamos laiku. Pvz. Iki 100 –tosios laktacijos dienos yra atliekamas pirmas sėklinimas.

Blogai valdoma banda: gyvuliai “pasimeta”, “pasimiršta”. Pradėtos vykdyti procedūros neužbaigiamos. Pvz. Pradėjus rujos sinchronizavimo protokolą jis neužbaigiamas.

Darbų ritmas

Gerai valdoma banda: darbai vyksta nustatytu laiku. Tam tikrą savaitės dieną, tam tikromis valandomis. 

Blogai valdoma banda: chaotiškai. Tada kai “prisikaupia” arba “kai yra laiko”.

Darbuotojai

Gerai valdoma banda: apmokyti. Aprūpinti priemonėmis. Priskirtos užduotys, žino grafikus. Kontroliuojami.

Blogai valdoma banda: eina ten ir daro tai, ką tuo metu nurodo vadovas.

Bandos valdymas yra tarsi juodoji skylė. Kol banda nėra profesionaliai valdoma nesimato, kur dingsta pinigai, kurie galėtų būti uždirbami. Dažnai ūkio savininkas sako: “Lyg ir viską darau teisingai. Fermos gerai įrengtos, karvės yra, žmonės yra, pašarai yra.” O kur uždarbis? Verta įvertinti, ar nėra resurso uždarbiui bandos valdyme.

Naudinga informacija apie bandos valdymą:

Patogus bandos valdymas su UNIFORM-Agri

„Pieno ūkis. Kaip gauti finansinę naudą iš bandos informacijos?“

Bandos valdymo programa – investicija, kuri atsiperka akimirksniu

“Bandos valdymo programa. Nepagrįstos baimės, kurios riboja ūkio galimybes”

Susiję straipsniai