agroinfo, ruju stebejimo sistema, pieno ukis, zemes ukis
Reprodukcijos valdymas

Nematomos karvių ligos ir jų nuostoliai

Nematomos karviu ligos nebūtinai yra tos, kurios nepasireiškia jokiais simptomais. Šiuo atveju tai ligos, kurių simptomai nebuvo laiku pastebėti. Atitinkamai gydymo nebuvo arba jis įvyko pavėluotai. Kaip bebūtų liūdna žmonės, kurie dirba tiesiogiai su gyvuliais dažniausiai nėra aukščiausio išsilavinimo.

Kokia žala?

Lieka nepastebėti karvių signalai, pagal kuriuos galėtume suprasti, kad gyvulys serga. Liga būna pastebėta žymiai vėlesnėse stadijose, kai karvė jau nebesikelia, stipriai sumažina produkciją, nebeėda. Visi šie simptomai dažniausiai yra vėlyvos ligos stadijos ženklas. Gyvulys susirgo ir pirmieji simptomai pasireiškė žymiai anksčiau. Tačiau niekas nematė, niekas nepranešė. Ir nutinka taip, kad nepaisant to, kad fermą kasdien lanko veterinarijos gydytojas, o savininkas negaili pinigų vaistams ir profilaktinėms priemonėms, patiriame kritimus, netenkame produkcijos. Gydymas pradėtas pavėluotai yra brangus, mažiau sėkmingas, ilgas.

Ką daryti, kad išvengti nematomų karvių ligų?

Kad visi sergantys gyvuliai būtų pastebimi ir apie tai pranešama laiku, problemą reikia spręsti toje vietoje, kur ji iškyla. Paprasčiausias būdas yra išjungti iš technologinės grandinės tą grandį, kurioje kyla problema. Taigi reikia rasti būdą, kad žmogiškasis faktorius gyvulių stebėjimo procese būtų apeitas.

Šiais, technologijų suklestėjimo ir spartaus vystymosi laikais, tai nėra sunku padaryti – elektroninė karvių rujų ir sveikatingumo stebėjimo sistema.

Kaip tai veikia?

Karvėms ant kaklo uždedami specialūs davikliai. Kitas variantas gali būti ne davikliai ant kaklo, bet specialūs įsagai į ausis. Esmė ta, kad kiekvienas gyvulys įgyja savo asmeninį daviklį, kuris 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę registruos karvės judėjimą, atrajojimą, kvėpavimą, ėdimo, gėrimo, gulėjimo trukmę. Daviklis duomenis per specialią tvarte iškabintą anteną siųs į fermos kompiuterį arba specialų duomenų registravimo bloką.

Kokie duomenys pateikiami ir kas gaus pranešimus?

Iš šios laikmenos bus siunčiami pranešimai apie sergančius, rujojančius, apie sutrikusią gyvulių grupių savijautą dėl šėrimo pasikeitimo, karščio stresą, apie sunkų arba užsitęsusį karvių veršiavimąsi. Pranešimai pagal nustatymus galės būti siunčiami: veterinarijos gydytojui, fermos vadovui, gyvulių savininkui, sėklintojui, konsultantui.

Ar tinka pririštų karvių tvartuose?

Taip tinka. Viena, o gal net ir vienintelė sistema tinkanti pririštų karvių rujų ir sveikatingumo stebėjimui yra sistema – HealhyCow24. Ši elektroninės rujų ir sveikatingumo stebėjimo sistemos versija yra skirta pririštų karvių stebėjimui. Sekami tie patys parametrai: aktyvumas, atrajojimas, kvėpavimas, ėdimo, gėrimo, gulėjimo laikas. Kadangi pririštų gyvulių aktyvumą sistemai stebėti yra didesnis iššūkis, tai pasitelkiamas didesnis jautrumas. Nepraleidžiami net karvės ausų, uodegos judesiai.

Stebėkime ir matykime ją 24 val. per parą 7 dienas per savaitę. Elektroninė rujų ir sveikatingumo stebėjimo sistema bus mūsų akys ir pranešėjas, o turėdami informaciją laiku žinosime, kaip pasielgti ir užkirsime kelią nuostoliams dėl nepamatytų laiku karvių ligų.

Daugiau naudingų straipsnių:

„Savalaikis karvių sėklinimas vis dar svarbi tema pieno ūkiuose“
“Tinkamiausias laikas sėklinti”
“Kuriuo paros metu daugiausia rujų”

Naudingi sprendimai: sulietuvinta bandos valdymo programa, turinti stiprų palaikymą lietuvių kalba, modernūs veršelių laikymo sprendimai, aukštos kokybės pieninių galvijų sperma, kurią galima įsigyti net ir internetu. Straipsniai pieno ūkio valdymui.

Susisiekite tel. 8628 21289 Mindaugas

Susiję straipsniai