Header

Klientai

Mūsų klientai:
UAB Aristavos ūkis, Alytaus r. ŽŪB Atžalynas, Darginių ŽŪB, Panevėžio r. Daukniūnų ŽŪB, ŽŪB Draugas, Pasvalio r. ŽŪB Kiemeliai, Biržų r. Kirdonių ŽŪB, Kėdainių r. Krakių ŽŪB, Kretingalės kooperatinė ŽŪB, Šakių r. Kubilių ŽŪB, Kėdainių r. Labūnavos ŽŪB, Panevėžio r. Liberiškio ŽŪB, Lygumų ŽŪB, Šakių r. Lukšių ŽŪB, UAB Noragra, Padovinio ŽŪB, Papilės ŽŪB, ŽŪB Pauliukai, Pakruojo ŽŪB Pelaniškiai, ŽŪB Piktupėnai, Šakių r. Plokščių ŽŪB, ŽŪK Lumpėnų Rambynas, Šešupės ŽŪB, Sidabravo ŽŪB, Skaistgirio ŽŪB, UAB Šukioniai, UAB Tetirvinai, Pasvalio ŽŪB Vaškai, ŽŪB Vazniškiai, UAB Vikebas, R. Vitkausko ūkis, Šakių r. Voniškių ŽŪB, Žeimelio ŽŪB, Pakruojo r. Žvirblonių ŽŪB, E. Gečas ir kt.